Akcje społecznościowe

Tak samo jak dla większości firm , początki naszej działalności były bardzo trudne , pełne niespodzianek , a zarazem pełne nadziei w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Teraz gdy patrzymy na minione lata , już z nieco innej perspektywy , wiemy, że każdy sukces ma wielu ojców. Jesteśmy wdzięczni wszystkim , którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Bez wsparcia bliskich osób , instytucji czy otoczenia nasz rozwój byłby na pewno dłuższą perspektywą. Mając na uwadze jak ogromna jest moc wspierania potrzebujących ,również i my od kilku lat staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym . Nasza firma regularnie wspiera inicjatywy społeczne , imprezy sportowe , akcje charytatywne.

Szczególnie ważną dla nas inicjatywą jest coroczny udział w cyklicznej zbiórce pieniędzy dla potrzebujących rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością. Akcja zbiórki jest organizowana przez między innymi przez pana Krzysztofa W . społecznika i wieloletniego działacza Stowarzyszenia Babiak21. Przy okazji pragnę zachęcić wszystkich do pomocy potrzebującym.